WAREX přeje Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

Datum: 23.12.2010
Přejeme klidné svátky a šťastný a úspěšný rok 2011.

Děkujeme všem za spolupráci v uplynulém roce, přejeme klidné svátky a šťastný a úspěšný rok 2011.

Pro společnost WAREX byl rok 2010 významným přelomovým rokem. Již v září loňského roku začala společnost WAREX intenzívní vývoj nového typu konstrukčního řešení budovy, které by splňovalo základní kriteria: rychlost výstavby, kvalitní architektonické řešení, nízká cena, minimalizace dopravních nákladů a minimalizace energetické náročnosti. Během půl roku byl nový stavební systém WAREX vyvinut a na prototypu ověřen. Na budově byly uplatněny nové originální stavební uzly a systém je chráněn vlastním patentem jako užitný vzor v České republice a dalších 45ti zemích světa. Na začátku letošního roku tak kromě divize ocelové konstrukce vznikla nová divize společnosti, montované stavby.

Zájem o montované budovy systému WAREX jsme zaznamenali nejen v České republice. Z důvodu snadné dopravy budov v námořních kontejnerech je možno přepravit budovy i do vzdálených zemí v Africe či Asii. Zde je zájem především o výstavbu škol. Za podpory místních národních vlád jsou připraveny i projekty vytvoření společných podniků. Tyto umožňují lépe se prosadit na uvedených vzdálených trzích a rovněž dále minimalizovat náklady na dopravu. V říjnu jsme se např. účastnili stavebního veletrhu v Iráku, kde byl o naše budovy velký zájem. Stejně tak jednáme např. s vládními orgány Ghany o vytvoření společného podniku.

Ve společnosti WAREX jsme eliminovali dopad krize vývojem nových výrobních produktů a vlastní investiční výstavbou. Postavili a uvedli jsme do provozu nové výrobní prostory a stroje v hodnotě více jak 120 mil. Kč. V rámci projektu byla zrekonstruována a zmodernizována původní část areálu, zrealizována přístavba nové haly a tím zvýšena výrobní kapacita prostor celkově. Areál je možno plně využívat k průmyslové výrobě s následným zvýšením produkce výrobního závodu, konkrétně pro výrobu ocelových konstrukcí a montovaných staveb.

V rámci divize Ocelové konstrukce se nám za letošní rok podařilo zrealizovat spoustu zajímavých staveb, za zmínku stojí hala společnosti Comett Plus, SAF Praha a Dalhausen Kuřim, v současné době stavíme dvoulodní halu včetně opláštění a jeřábové dráhy v Zaječí a velkým projektem je i výstavba nového showroomu společnosti Auto Brejla.

Rovněž divize ocelové konstrukce připravuje svoji expanzi do zahraničí. V tomto roce byla získána certifikace dle německých norem DIN, jakož i certifikace ochrany životního prostředí. V roce 2011 chystáme se zahraničními partnerskými společnostmi vstup na německý a polský trh.

Věřím, že příští rok 2011 bude neméně úspěšný jako ten letošní, čeká nás realizace několika zajímavých projektů, další výstavba mateřských škol, chystáme i byty a expanzi na další zahraniční trhy.

Do nového roku přeji všem pevné zdraví a hodně úspěchů v podnikání.

Ing. Antonín Fryč, CSc. - ředitel společnosti WAREX spol. s r.o.

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat