Mateřská škola v Třebotově rozšířila kapacitu novou přístavbou o 25 dětí

Datum: 30.6.2011
Výstavba Mateřské školky v Třebotově dokončena.

V červnu byla dokončena přístavba Mateřské školy pro 25 dětí v Třebotově, která pomohla navýšit kapacitu dětí stávající mateřské školy. Zastavěná plocha je 201 m2. Objekt mateřské školky je jednopatrový, přízemní. Zastřešení objektu bylo řešeno sedlovou střechou s dřevěnými trámy. Celý objekt byl propojen se stávajícím objektem mateřské školky.

Budova je založena na základových pasech z prostého betonu do nezámrzné hloubky. Pavilon mateřské školy je navržen z ocelového skeletu - systém WAREX. Svislé konstrukce jsou tvořeny sloupky z ocelových uzavřených profilů. Vodorovné nosné konstrukce jsou z ocelových příhradových vazníků.

Obvodové stěny jsou sendvičové. Interiérová strana je tvořena předstěnou ze sádrokartonu. Z vnější strany je stěna zateplena kontaktním fasádním systémem tl. 100mm.  Vnitřní příčky jsou sádrokartonové systému Knauf. Okna a vnější dveře jsou v plastovém provodení s izolačním dvojsklem.

Výstavbu prováděla společnost HOME a.s. Fotogalerie průběhu výstavby Mateřské školy pro 25 dětí v systému WAREX.

 

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat