V Uhříněvsi a Chýni probíhá výstavba nových mateřských školek

Datum: 10.10.2011
Stavíme další montované mateřské školky v systému WAREX.

V současné době probíhá výstavba montované mateřské školky pro 50 dětí v Uhříněvsi a přístavba mateřské školky pro 25 dětí v Chýni.

Nový pavilon mateřské školy v Chýni je řešen jako samostatně stojící jednopodlažní objekt, zastřešený plochou střechou, propojený s přízemím původního objektu MŠ spojovacím krčkem, který bude sloužit jako zádveří nového pavilonu. Celý areál mateřské školy systému WAREX bude mít tvar obráceného písmene "L" s orientací denních místností na jihozápad. Nosnou konstrukci dostavby objektu nového pavilonu MŠ tvoří ocelový, montovaný skelet z ocelových sloupů z uzavřeného profilu, uložených na základových patkách z prostého betonu a po obvodě na železobetonovém základovém pasu do nezámrzné hloubky. Obvodové stěny jsou sendvičové. Interiérová strana je tvořena předstěnou ze sádrokartonu. Fasády jsou z tenkovrstvé omítky v rámci kontaktního zateplovacího systému. Střecha je navržena jako plochá jednovrstvá s klasickým pořadím izolačních vrstev. Finální vrstva je provedena ze stříkané polyuretanové pěny a z požárně bezpečnostních důvodů je spojovací krček kryt plechovou střešní krytinou. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové. Podlahy jsou řešeny jako plovoucí. Okna a vnější dveře jsou v plastovém provedení s izolačním trojsklem. Pavilon bude vytápěn kotlem na zemní plyn. Do nového pavilonu je přístup z jihovýchodní strany zahrady do zádveří, odkud je přes šatny přístup do prostoru denní místnosti. Z denní místnosti je přístup do sociálního zařízení pro děti, skladu lehátek, kanceláře a přípravny jídel. Z denní místnosti je rovněž přístup na zahradu. Z prostoru zádveří, chodby, je vstup do sociálního zařízení zaměstnanců a technické místnosti s úklidovou komorou. Konstrukční systém je tvořen ocelových skeletem. V rovině stropu jsou vzájemně provázány ocelovými příhradovými vazníky. Spoje jsou šroubované. Průběh výstavby MŠ pro 25 dětí v Chýni.

Montovaná mateřská škola pro 50 dětí v Uhříněvsi je řešena jako samostatně stojící pavilon. Nový objekt je jednopodlažní s plochou střechou. Denní místnosti jsou orientovány na východ a na západ a mají okna situována do zahrady. Objekt je založen na základových patkách z prostého betonu založených do nezámrzné hloubky. Pavilon mateřské školy je navržen z ocelového skeletu - systém WAREX. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupky z ocelových uzavřených profilů. Vodorovné nosné konstrukce jsou z ocelových příhradových vazníků. Obvodové stěny jsou sendvičové. Jádro obvodové stěny je tvořeno stěnovým panelem. Z vnějšku je stěna zateplena kontaktním fasádním systémem. Povrhy fasády jsou z tenkovrstvé omítky v rámci kontaktního zateplovacího systému. Střecha je navržená jako plochá fóliová. Odvodnění je řešeno střešními vpustěmi. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové v certifikovaném systému. Podlahy jsou navrženy jako plovoucí. V podlahách bude instalováno podlahové topení. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem opatřena vnitřními plastovými a vnějšími plechovými poplastovanými parapety. Průběh výstavby MŠ pro 50 dětí v Uhříněvsi.

 

 

 

 

 

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat