Montovaná mateřská školka v Uhříněvsi slavnostně otevřena

Datum: 3.11.2011
Uhříněves má novou mateřskou školu pro 56 dětí.

Praha, 31.10. 2011 – Nedostatek míst v mateřských školách v současnosti trápí nejen rodiče, ale i starosty obcí. Se stejným problémem se donedávna potýkali i v Praze-Uhříněvsi, kde se právě v těchto dnech otevírá nový pavilon pro padesátšest předškoláků. Výstavba trvala pouhé dva měsíce a vzhledem k efektivitě systému montovaných staveb WAREX vyšla městskou pokladnu na 9,2 mil. Kč bez DPH.

„Uhříněves je rychle se rozvíjející městskou částí s vysokým podílem mladých rodin. Výstavba nové mateřské školy byla proto nutností a pro nás coby představitele obce i povinností. Při hledání dodavatele pro novou mateřskou školu jsme uvažovali několik faktorů – rychlost výstavby, možnost dodávky stavby na klíč včetně zařízení interiérů a samozřejmě jsme přihlíželi k výši nákladů“, uvádí starosta Uhříněvsi Milan Coller.

Montovaná mateřská škola pro 56 dětí je obklopena zahradou a je řešena jako samostatně stojící jednopodlažní pavilon s plochou střechou. Denní místnosti jsou orientovány jak na východ, tak i na západ. Objekt je založen na základových patkách z prostého betonu založených do nezámrzné hloubky. Pavilon mateřské školy je navržen z ocelového skeletu systém WAREX. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupky ocelových uzavřených profilů. Vodorovné nosné konstrukce jsou z ocelových příhradových vazníků. Obvodové stěny jsou sendvičové. Jádro obvodové stěny je tvořeno stěnovým panelem. Z vnějšku je stěna zateplena kontaktním fasádním systémem. Povrch fasády je z tenkovrstvé omítky v rámci kontaktního zateplovacího systému. Střecha je navržená jako plochá fóliová. Odvodnění je řešeno střešními vpustěmi, vnitřní příčky jsou sádrokartonové v certifikovaném systému, podlahy jsou plovoucí s podlahovým topením. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem opatřena vnitřními plastovými a vnějšími plechovými poplastovanými parapety.

„Systém montovaných staveb WAREX je v současnosti velmi poptávaný zejména u těch měst a obcí, které se musí rychle vypořádat s nedostatkem míst pro děti předškolního věku,“ potvrzuje zájem municipalit ředitel společnosti WAREX Antonín Fryč. „Výhodou našich stavebních programů není jen jejich variabilita, dají se snadno přebudovat dle požadovaného účelu, ale i výrazná časová a finanční úspora.“  Průběh výstavby MŠ pro 50 dětí v Uhříněvsi.

Z médií:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/142057-radnice-trapi-nedostatek-mist-ve-skolkach/

http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/968981

http://ihned.cz/c1-53468200-uhrineves-ma-novou-materskou-skolu

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat