Přístavby mateřských školek v Mratíně a Borovanech

Datum: 22.11.2011
WAREX staví další montované školky z ocelového skeletu.

V současné době dokončujeme přístavbu mateřské školky pro 25 dětí v Mratíně a Borovanech.

Nový objekt přístavby mateřské školy v Mratíně je řešen jako samostatně stojící pavilon obdélníkového tvaru. Nový pavilon školky je řešen jako jednopodlažní se sedlovou střechou. Denní místnost je orientována přes prosklenou jižní fasádu do zahrady. Objekt je založen na základových patkách z prostého betonu založených do nezámrzné hloubky. Pavilon mateřské školy je navržen z ocelového skeletu - systém WAREX. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupky z ocelových uzavřených profilů. Vodorovné nosné konstrukce jsou z ocelových příhradových vazníků. Ocelová konstrukce je šroubovaná. Obvodové stěny jsou sendvičové. Z vnějšku je stěna zateplena kontaktním fasádním systémem. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové. Podlahy jsou navrženy jako suché lehké plovoucí. Nášlapná vrstva podlahové konstrukce je provedena z PVC nebo keramické dlažby dle účelu místnosti. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Průběh výstavby MŠ pro 25 dětí v Mratíně.

Objekt přístavby nového pavilonu pro 25 dětí je umístěn ve stávajícím areálu mateřské školy. Samostatně stojící jednopodlažní objekt, zastřešený plochou střechou, propojený s přízemím původního objektu MŠ nově osazenými dveřmi z původního zádveří. Celý areál mateřské školy bude mít tvar obdélníka. Nosnou konstrukci dostavby objektu nového pavilonu MŠ tvoří ocelový, montovaný skelet z ocelových sloupů z uzavřeného profilu, uložených na základových patkách z prostého betonu a po obvodě na železobetonovém základovém pasu do nezámrzné hloubky. Nosné konstrukce tvoří ocelové příhradové vazníky. Obvodové stěny jsou sendvičové. Interiérová strana je tvořena předstěnou ze sádrokartonu. Fasády jsou z tenkovrstvé omítky. Podlahy jsou řešeny jakou plovoucí. Okna a vnější dveře jsou v plastovém provedení s izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné. Dispoziční řešení: do nového pavilonu je přístup z východní strany zahrady zádveří původního pavilonu, odkud je přes šatny přístup do prostoru denní místnosti. Z denní místnosti i šatny je přístup do sociálního zařízení pro děti, skladu lehátek, kanceláře a přípravny jídel. Z denní místnosti je rovněž přístup na zahradu. Z prostoru zádveří, chodby, je vstup do sociálního zařízení zaměstnanců, technické místnosti a úklidové komory. Průběh výstavby MŠ pro 25 dětí v Borovanech.

 

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat