Provozní budova Resortu Golf Beroun dokončena

Datum: 29.12.2011
Konstrukční systém budovy je tvořen ocelovým skeletem WAREX.

Novostavba provozní budovy Resortu Golf Beroun o výměře 428 m2 je součástí areálu golfového hřiště v Berouně. Nový objekt bude sloužit jako provozní budova k zabezpečení údržby areálu golfového hřiště. Provozní budova je řešena jako jednopodlažní ve tvaru U s plochou střechou ohraničenou atikami. Objekt je založen na základových patkách z prostého betonu založených do nezámrzné hloubky. Provozní budova je navržena z ocelového skeletu - systém WAREX.  Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupky z ocelových uzavřených profilů, vodorovné nosné konstrukce jsou z ocelových příhradových vazníků. Střešní konstrukce jsou také dvojího typu dle typu prostoru, který ohraničují. Střecha nad vytápěnými prostory je navržená jako plochá fóliová, nad nevytápěnými prostory je navržená jako plochá s krytinou z trapézového plechu. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové v certifikovaném systému. Okna jsou plastová bílá s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou ve stejném designu jako okna. Vstupy do haly na stroje jsou tvořeny sekčními vraty, vstup do dílny ocelovými vraty otevíracími. V provozní budově jsou vytápěna pouze křídla budovy. Zdrojem tepla bude elektrokotel. Konstrukční systém je tvořen ocelovým skeletem, spoje jsou šroubované. Průběh výstavby provozní budovy v golfovém resortu.

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat