Mateřská škola pro 25 dětí v Mratíně zkolaudována

Datum: 24.2.2012
Montovaná mateřská škola systému WAREX otevřena.

Nový objekt přístavby mateřské školy v Mratíně je řešen jako samostatně stojící pavilon obdélníkového tvaru. Nový pavilon školky je řešen jako jednopodlažní se sedlovou střechou. Denní místnost je orientována přes prosklenou jižní fasádu do zahrady. Objekt je založen na základových patkách z prostého betonu založených do nezámrzné hloubky. Pavilon mateřské školy je navržen z ocelového skeletu - systém WAREX. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupky z ocelových uzavřených profilů. Vodorovné nosné konstrukce jsou z ocelových příhradových vazníků. Ocelová konstrukce je šroubovaná. Obvodové stěny jsou sendvičové. Z vnějšku je stěna zateplena kontaktním fasádním systémem. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové. Podlahy jsou navrženy jako suché lehké plovoucí. Nášlapná vrstva podlahové konstrukce je provedena z PVC nebo keramické dlažby dle účelu místnosti. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem.

Průběh výstavby MŠ pro 25 dětí v Mratíně.

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat