Stavíme novou mateřskou školku pro 75 dětí

Datum: 18.7.2012
Montovaná mateřská školka v České Lípě právě v realizaci.

Projekt řeší novostavbu mateřské školy včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Koncepce vychází z jednoduchého podélného obdélníkového dispozičního uspořádání, což se odráží i ve vlastní hmotové kompozici dvoupodlažního nepodsklepeného objektu s plochým zastřešením. Provoz objektu je rozdělen do 2 nadzemních podlaží. Hlavní vstup se nachází na severní straně objektu – od příjezdové komunikace. Od  východu je dále provedeno zásobování objektu s odděleným provozem.

V 1. NP se nachází 1 třída pro 25 dětí a zázemí pro celý objekt (centrální výdejna jídel, kanceláře, sklady…)

V centrální části objektu je dále řešena vertikální komunikace, která zprostředkovává pohyb zaměstnanců a dětí do druhého nadzemního podlaží a zpět.

Ve 2. NP jsou situovány dvě herny s příslušným zázemím a vybavením po 2x25 dětech.

Celková kapacita je 75 dětí a max. 10 zaměstnanců.

Konstrukčně je objekt novostavby Objektu MŠ pojat jako montovaný ocelový skelet v modulové řadě založený na pilotech. Stropní konstrukce jsou potom řešeny jako trapézové s betonovou zálivkou uložené na průvlacích. Uvedený konstrukční systém byl zvolen s ohledem na účel využití objektu - požadavek rychlosti a efektivnosti velkorozponového řešení, ekonomiku výstavby a také s přihlédnutím k aspektu času vlastní realizace. Systém byl také zvolen v souladu s požadovanou dlouhou životností nosné konstrukce a obvodového pláště navrhované stavby, ta je uvažována na dobu min. 60 let. 

Vnitřní dělící konstrukce budou řešeny jako sádrokartónové na kovové nosné konstrukci. Nosná konstrukce příček bude založena na pružné podložce. Zastřešení objektu bude provedeno mechanicky kotvené fóliové hydroizolace. Vnější obvodová stěna bude opatřena na kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou. 

Nášlapné vrstvy budou provedeny z omyvatelných a protiskluzných materiálů (PVC, keramická dlažba).

Okenní otvory ve vnějších stěnách jsou opatřeny okny z plastových profilů v bílé barvě. Okna budou plastová s pětikomorovým profilem, zasklená izolačním dvojsklem.

Průběh výstavby MŠ pro 75 dětí v České Lípě

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat