Montovaná novostavba mateřské školky ve Vestci ve výstavbě

Datum: 2.5.2013
Stavíme školku pro 50 dětí a s oddělením pro zájmové kroužky.

Novostavba mateřské školky je jednopodlažní budova s kapacitou 50 dětí (2 oddělení po 25 dětech) + oddělení pro zájmové kroužky je navržena jako montovaná stavba. Objekt je nepodsklepený, obdélníkového půdorysu s plochou střechou, která není pochozí. Z hlediska dispozičního řešení je možné pomylsně rozdělit MŠ na tři samostatné dispoziční celky: 2 dětské třídy + prostory pro zájmové kroužky. Jsou však zároveň vnitřně/provozně propojitelné. Dispoziční uspořádání třídy sestává z denní místnosti, skladu lehátek, umývárny, wc a šatny. Společné pro obě třídy je přípravna jídel. Ta je provozně za pomoci krytého spojovacího krčku napojena na prostory kuchyně stávající MŠ. Společné zázemí novostavba montované mateřské školy tvoří šatna pro zaměstnance včetně umývárny a wc.

Celý objekt mateřské školky je navržen v montovaném systému společnosti. Na konstrukci obvodového pláště bude proveden kontaktní zateplovací systém s povrchovou úpravou silikátové omítky. Sokl je zateplen polystyrenem a opatřen kontaktní venkovní omítkou odolnou proti otěru barvy šedé.

Ocelová konstrukce montované stavby: základními systémovými prvky nosné ocelové konstrukce jsou příhradové vazníky, sloupy a nosníky, které jsou sestaveny na místě stavby šroubovými spoji. Založení objektu novostavby mateřské školy je navrženo na betonových patkách. Vnitřní nenosné příčky jsou SDK opatřeny vnitřní malbou. Stropní a zároveň střešní konstrukce mateřské školy je tvořena trapézovými plechy uloženými na vodorovných stropních příhradových vaznících. Střecha mateřské školy bude plochá, jednoplášťová bez odvětrání. Příčky jsou navržené standardně systémově jako sádrokartonové s finální interiérovou malbou. Obvodové konstrukce budou opatřeny venkovní silikátovou omítkou, která bude součástí řešení kompaktního zateplovacího systému obvodového pláště budovy. Obklady v koupelně a WC jsou uvažovány keramické. Nášlapné vrstvy vnitřních podlah budou tvořeny keramickou dlažbou nebo PVC. V místě vstupu do mateřské školky je navržena čistící zóna - čistící koberec. Průběh výstavby MŠ pro 50 dětí ve Vestci.

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat