Přístavba mateřské školy pro 56 dětí Praha Zličín právě ve výstavbě

Datum: 11.6.2013
Nová montovaná školka systému WAREX pro 2 x 28 dětí.

Přístavba montované mateřské školy o 1 nadzemním podlaží, s předpokládanou kapacitou 2 oddělení pro 28 dětí v každém oddělení s potřebným zázemím, dopravou v klidu a úpravou dvorní části s dětským hřištěm. Přístavba bude napojena na stávající objekt mateřské a základní školy Zličín. Objekt přístavby bude nepodsklepený přízemní.

Architektonicky se jedná o jednopodlažní nepodsklepený montovaný objekt s plochou střechou. Půdorysně je přístavba řešena do tvaru obráceného T. Přístavba je propojena spojovacím krčkem se stávající budovou mateřšké školy. V jižní části jsou umístěna dvě křídla, každé s jednou třídou a sociálním zázemím pro děti a zaměstnance mateřské školy. Ve střední části přístavby se nachází rovněž technické zázemí navrhované přístavby a výdejna jídel pro dvě navrhované třídy. V západní části přístavby je navržen sklad hraček a WC - oboje přístupné z vnějšího prostoru. Každá třída je navržena pro 28 dětí - celkem bude v přístavbě  až 56 dětí. Světlá výška všech navrhovaných obytných prostor bude 3m.

Fasády budou pojednány ve třech základních barvách, v barvě bílé, žluté a červené. V okolí nové přístavby montované mateřské školy systému WAREX budou chodníky z betonové dlažby. Při vjezdu na pozemek MŠ budou zbudována dvě nová parkovací stání.

Nosnou konstrukci tvoří sestava ocelových rámů jednotlivých modulů. Výplně jsou sendvičové panely z interiéru opatřené sádrokartonem. Nosná konstrukce bude tvořená ocelovým svařovaným rámem. Mezi sebou se v sestavách budou moduly spojovat šrouby. Svislé nosné konstrukce budou tvořeny rámovou ocelovou konstrukcí opláštěnou z interiéru SDK obkladem s požární odolností. Vnitřní příčky budou systémové sádrokartonové. Podlahy budou tvořeny systémovou deskou na bázi plovoucí podlahy. Okenní výplně jsou navrženy jako plastové s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou navrženy jako plastové bílé s izolačním zasklením. Základy pro navrhovaný objekt budou tvořeny základovými pasy, částečně z litého betonu.

Průběh výstavby MŠ pro 56 dětí Praha 5 - Zličín.

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat