Rozšíření výrobního závodu MAHLE BEHR Ostrava - Skladovací a výrobní hala

Datum: 3.9.2014
Dodávka příhradové konstrukce střechy.

Společnost WAREX spol.s r.o. získala v červenci t.r. zakázku na dodávku příhradové konstrukce střechy výrobní haly společnosti MAHLE BEHR Ostrava, která se zabývá výrobou automobilových dílů. Jedná se již o čtvrté rozšíření výrobních kapacit závodu.

Celkově se jedná o dodávku a montáž 296,5 tuny oceli, která je realizována v pěti stavebních objektech. Celá dodávka má být realizována ve velmi krátkém termínu září až říjen t.r.

Montážní a skladovací hala společnosti MAHLE BEHR Ostrava bude mít charakter průmyslové stavby. Halový objekt je navržen s nosným betonovým skeletem doplněný střešní ocelovou konstrukcí dodanou naší společnosti WAREX. Objekt bude zastřešen plochou střechou.

Jedná se o dvoulodní, jednopodlažní objekt haly plynule navazuje na stávající halu, jak tvarově, tak konstrukčně. Prostor haly bude konstrukčně dělen na tři hlavní části. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými sloupy, které jsou v horní části opatřeny ocelovými deskami pro uložení ocelové střešní konstrukce. V části haly je navržen jeřáb o nosnosti 16t. Montážní spojení ocelové konstrukce je řešeno pomocí šroubových přípojů. Na střeše jsou umístěny VZT jednotky a ventilátory, tyto jsou na ocelových plošinách a nosných rámech. Osvětlení je navrženo jako soustava umělého osvětlení. Oslunění je zajištěno střešními světlíky a okny ve fasádě. Stavba je v rámci hodnocení energetické náročnosti budovy zařazena do kategorie B - Velmi úsporná.

Půdorysné rozměry:  40x200 m

Hmotnost ocelové konstrukce: 296,5t

Průběh výstavby - příhradová konstrukce střechy.

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat