WAREX staví Přístavbu haly s kancelářským zázemím včetně stavebních úprav stávajícího objektu haly

Datum: 11.5.2015
Přístavba montážní ocelové haly E&K Automation.

WAREX staví Přístavbu haly s kancelářským zázemím včetně stavebních úprav stávajícího objektu haly.

Na konci března 2015 proběhlo Slavnostní zahájení výstavby nové přístavby ocelové haly pro společnost E&K Automation položením základního kamene. Slavnostního zahájení a položení se účastnili jak zástupci vedení společnosti WAREX spol. s r.o., tak vedení společnosti E&K Automation a jejich zaměstnanci.

Investiční náklady na projekt Přístavby a stavební úpravy objektu haly s kancelářským zázemím jsou předpokládány cca 12 mil. Kč.

Předmětem projektu je rozšíření stávající haly jihovýchodním směrem. Na pozemek bude umístěna nová přístavba montážní haly, která bude propojena se stávající halou. Navrhovaná přístavba je obdélníkového tvaru o rozměrech 22,6 x 12,0 m. Přístavba je rozdělena na přístavbu montážní haly a na přístavbu jednopodlažní kanceláře s šikmou plochou střechou.

Ve stávajícím objektu budou v přízemí provedeny dispoziční změny, které propojí stávající halu s nově budovanou elektrodílnou a skladem. Ocelová konstrukce přístavku haly bude založena plošně na jedno a dvoustupňových základových patkách z betonu s vyztuženým spodním stupněm u dvoustupňové patky. Stávající základové patky budou směrem do haly rozšířeny z důvodu nového přitížení sloupů od jeřábové dráhy. V celé půdorysné ploše navrhované přístavby haly bude základová vláknobetonová deska. Ocelová konstrukce haly je ve směru rozpětí navržena jako dvouklobový rám. Kotvení všech sloupů haly je provedeno pomocí lepených kotev do kanálů vrtaných při montáži ocelové konstrukce. Nová jeřábová dráha pro mostový jeřáb o nosnosti 10t bude uložena na stávající železobetonové sloupy.

Konstrukčně se jedná o jednolodní ocelovou halu s plochou střechou bez vnitřní podpory. Nosná ocelová konstrukce bude ukotvena pomocí šroubovaných spojů na připravené základové patky. Jedná se o zateplenou konstrukci haly. Opláštění objektu bude provedeno ze stěnového panelu. V objektu haly budou provedena dvě nová ocelová schodiště do 2. NP se zábradlím po obou stranách. Povrchová úprava ocelových profilů bude žárovým zinkováním. Zastřešení bude provedeno profilovanými trapézovými ocelovými plechy válcovanými za studena a oboustranně žárově pozinkovanými upevněnými na ocelové konstrukci. Jako finální vrstva bude provedena asfaltová hydroizolace. Výplně otvorů tvoří nové dveře, průmyslová sekční vrata, plastová okna. Podlaha v hale bude provedena jako betonová deska s větším pokrytím ocelové výztuže, kvůli technologii automatických vozíků. 

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat