Modulové stavby

Společnost WAREX je vedle vlastní výroby kontejnerů a realizace pronájmů rovněž i významným dodavatelem modulových staveb. Za dobu své existence realizovala na českém i zahraničních trzích již celou řadu projektů, zejména občanské vybavenosti, sportovních zázemí a kancelářských komplexů.

Modulové stavby jsou dodávány v rozsahu a provedení podle přání zákazníka a samozřejmostí je zajištění souvisejícího servisu. Společnost Warex nabízí kompletní škály služeb od vytipování vhodné lokace až po předání zcela dokončené stavby tzv. na klíč. Samozřejmostí je dodržení všech parametrů vyplývajících z požadavků požární ochrany, hygieny a bezpečnosti atp. Vedle hlavní nosné činnosti, tj. výroby kontejnerů a realizace modulových staveb, je běžnou součástí zákaznického servisu provedení:

 • Projektové dokumentace v požadovaném stupni – od architektonické studie až po realizační dokumentaci.
 • Inženýrskou činnost vedoucí k zajištění projednání projektové dokumentace a zisku příslušných povolení a rozhodnutí.
 • Veškeré související stavební činnosti od provedení zemních prací, realizace spodní stavby, venkovních úprav, zpevněných ploch, přípojek IS, oplocení až po ČTÚ a sadové úpravy.

Hlavní a nesporné výhody modulových staveb:

 • Prefabrikace – výroba v továrně s maximálním stupněm dokončenosti a s vyloučením negativních vlivů podnebí – nezávislost na počasí a značná časová úspora, kdy současně probíhá realizace zemních prací a spodní stavby na místě určení a současně se již vyrábí horní stavba v továrním prostředí.
 • Minimalizace dopadů do životního prostředí přímo v místě realizace modulové stavby. U modulových staveb do značné míry prakticky odpadá negativní vliv hluku a prašnosti po dlouhou dobu výstavby, typickou pro stavby realizované klasickou cestou stavební výroby.
 • Velká časová úspora vlastní realizace stavby – vzhledem ke značnému stupni dokončenosti přímo z tovární výroby na místě realizace probíhají pouze dokončovací a kompletační práce.
 • Cenová výhodnost, vycházející z časové úspory při procesu realizace stavby a zároveň z porovnatelné jednotky (např. m2 čisté podlahové plochy, m3 obestavěného prostoru apod.), kde jsou stavební náklady plně srovnatelné, resp. výhodnější než výstavba klasickou cestou ve velmi úsporném standardu.

Modulové stavby nemají limit ve svém standardu provedení a použití libovolných materiálů jak v interiérech, tak na obvodovém plášti. Finální fasáda dokáže industriální vzhled kontejnerů proměnit k nerozeznání od běžné stavební výroby provedené klasickým způsobem – finální vzhled záleží jen na záměru a možnostech stavebníka. Zjednodušeně lze konstatovat, že používáme jakékoliv materiály, postupy a provedení dostupné na trhu se stavebními hmotami.

Realizaci modulové stavby se u naší společnosti vždy věnuje zkušený projektový manažer, který zajistí bezproblémovou komunikaci s koncovým zákazníkem a koordinuje profesionální tým projekce, přípravy, výroby a realizace.

Uplatnění modulových staveb je především:

 • občanská vybavenost,
 • bytové domy,
 • sociální byty,
 • zařízení pro seniory,
 • zdravotnická zařízení,
 • výstavba škol a školek,
 • informační střediska,
 • kancelářské budovy,
 • sportovní zázemí,
 • vojenské budovy apod.

Pro reference modulových staveb navštivte Uskutečněné projekty.

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat