Modulové stavby

příklady užití budov s nosnou ocelovou konstrukcí

 • Výrobní a skladové haly
 • Mateřské školy
 • Školy
 • Autosalóny
 • Sportovní haly
 • Prodejny a markety
 • Administrativní budovy
 • Bytové domy
 • Ubytovny
 • Nemocnice
 • Domy pro seniory
 • Čerpací stanice

VÝHODY MONTOVANÝCH STAVEB

 • Stavba zákazníkovi "na míru", možnosti celého spektra velikosti a účelu budov - od velkých hal až po malé mateřské školky
 • Vlastní projekce a výroba, pružná reakce na potřeby zákazníka
 • Optimalizace ocelových konstrukcí, minimalizace nákladů
 • Rychlost výstavby
 • Cenová výhodnost
 • Úplná certifikace
 • Možnost jednoduché přestavby budovy s nosnou ocelovou konstrukcí
 • Energeticky úsporná budova

POPIS STAVBY S NOSNOU OCELOVOU KONSTRUKCÍ 

Objekty s nosnou ocelovou konstrukcí nacházejí uplatnění ve výstavbě jednopodlažních i vícepodlažních objektů pro průmyslovou výrobu, zemědělství, komerční budovy a objekty pro občanskou vybavenost - sportovní haly, obchodní centra, autosalony, školy a školky, nemocnice. 

Společnost Warex zajišťuje výstavbu objektů s nosným ocelovým konstrukčním systémem formou generálních dodávek i jako samostatnou dodávku vrchní stavby. 

Objekty s nosnou ocelovou konstrukcí jsou navrženy dle individuálních požadavků zákazníka. Návrh objektu je proveden s optimalizací nákladů na výstavbu i následné užívání objektu, s využitím kvalitních vstupních materiálů a profesionálního zapracování do stavebního celku. 

Základové konstrukce jsou možné v širokém rozsahu provedení od plošného založení až po pilotové založení s ohledem na geologické podmínky v místě stavby. Základové patky, základové pasy a základová deska plošného založení stavby mohou být provedeny z prostého betonu nebo mohou být provedeny ze železobetonu. Základové patky a základové pasy (sokly) mohou být provedeny jako monolitické přímo na stavbě anebo mohou být zhotoveny z předem připravených dílců, které urychlují postup stavebních prací při zakládání objektu. 

Pilotové založení představuje nejrozšířenější metodu hlubinného zakládání. Nejčastějším druhem pilotového založení jsou vrtané piloty. 

Průmyslové podlahy nacházejí uplatnění ve výrobních a skladovacích objektech a dále v objektech pro občanskou vybavenost. Provedení průmyslových podlah může být s drátkovou výztuží nebo železobetonové (armovaná deska). 

V případě požadavku na suchou výstavbu podlah v kancelářích a objektech občanské vybavenosti je řešením využití suchých podlah jako podkladu pro pokládku podlahovin. 

Nosná ocelová konstrukce systému WAREX je navržena dle platných norem (EC) a předpisů na klimatické zatížení v místě stavby, požadavků dotčených orgánů statní správy a dále dle požadavku zákazníka na užitné a provozní vlastnosti objektu. 

Hlavní nosná ocelová konstrukce (sloupy, vazníky, ztužení,  průvlaky, stropnice) je navržena z válcovaných profilů anebo svařovaných otevřených I-profilů s proměnným nebo neproměnným průřezem z ocelí kvality S235 nebo S355. Vstupní materiál ocelové konstrukce je před výrobou otryskán a výrobní proces je zakončen opatřením dílců ocelové konstrukce nátěrovým systémem pro požadovaný stupeň korozní agresivity prostředí. Další možností povrchové úpravy ocelové konstrukce je žárové zinkování nebo protipožární nátěry ocelové konstrukce, je-li požadována zvýšená požární odolnost nosné ocelové konstrukce v PBŘ. 

Vaznice pro vynesení střešního pláště jsou navrženy z pozinkovaných tenkostěnných za studena ohýbaných Z-profilů z materiálu S450. Paždíky pro upevnění stěnového pláště jsou opět navrženy z pozinkovaných tenkostěnných za studena ohýbaných otevřených C-profilů z materiálu S 450. Pozinkované vaznice a paždíky jsou dodávány bez další povrchové úpravy.

Spoje dílců ocelové konstrukce jsou navrženy pomocí šroubových přípojů. Spojovací materiál je standardně dodáván v pozinkovaném provedení. Kotvení sloupů ocelové konstrukce do základových konstrukcí je provedeno pomocí předem zabetonovaných kotevních šroubů s kotevní hlavou nebo lepenými kotevními šrouby do vrtaných kanálků. 

Stěnový a střešní plášť slouží k uzavření objektu a chrání objekt před povětrnostními vlivy a vytváří architektonický výraz objektu. 

Stěnový a střešní plášť rozdělujeme na nezateplený a zateplený. 

Nezateplený plášť je navržen z ocelových pozinkovaných lakovaných trapézových nebo sinusových plechů. Trapézové a sinusové plechy včetně lemovacích plechů jsou dodávány s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Upevnění stěnového a střešního pláště k vaznicím a paždíkům je provedeno nerezovými zavitořeznými nebo samovrtnými šrouby a hliníkovými nýty s nerezovými trny. 

Zateplený plášť má široké spektrum provedení.

Nejčastější je provedení zatepleného pláště ze sendvičových panelů. Sendvičové panely jsou dodávány jako kompaktní stavební dílec skládající se z vnitřního a vnějšího ocelového pozinkovaného lakovaného tvarovaného plechu s tepelnou izolací z polyuretanové pěny nebo minerálně vláknitých desek. Sendvičové panely včetně lemovacích plechů jsou dodávány s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Upevnění sendvičových panelů a lemovacích plechů k  ocelové konstrukci je provedeno nerezovými zavitořeznými nebo samovrtnými šrouby a hliníkovými nýty s nerezovými trny. 

Další možností zatepleného pláště je provedení skládaných plášťů na montáži v širokém spektru variantních řešení . Skládaný plášť je tvořen nosným interiérový trapézovým plechem nebo nosnou kazetou z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu, tepelné izolace a exteriérového trapézového nebo sinusového plechu, pohledové lamely nebo v případě střešního zatepleného pláště vnější vrstvu skládaného pláště tvoří hydroizolační PVC fólie nebo modifikovaný bitumenový pás.

Pro stavby občanské vybavenosti je využívána kombinace ocelové konstrukce a OSB desek jako podkladu pro provedení zateplení objektů kontaktní fasádou. Jako tepelná izolace může být použit polystyren nebo minerální vata. Fasádní omítka může být akrylátová nebo silikonová. 

Okna a dveře. Do systému objektů s nosnou ocelovou konstrukcí je možné zabudovat plastová okna, hliníková okna i dřevěná okna dle individuálních požadavků zákazníka. Podle účelu a umístění na objektu mohou být okna pevná, otvírává, sklopná, ovládaná ručně, mechanicky nebo elektricky. Pro prosvětlení stěn nezateplených objektů je možné uvažovat s prosvětlovacími tvarovkami z polykarbonátu ve stejné profilaci, ve které je proveden obvodový plášť. Pro prosvětlení stěn objektů je možné využít systémů se zámkovým polykarbonátem nebo velkoplošné zaklení profilovým sklem (Copilit). 

Vrata. Do systému objektů s nosnou ocelovou konstrukcí je možné zabudovat vrata sekční, rolovací, skládací, posuvná, otvírává. Pro komfortnější nakládku a vykládku je výhodné sekční nebo rolovací vrata doplnit o těsnící límec a vyrovnávající můstek. 

Světlíky. Pro prosvětlení střešního pláště dodáváme pásové nebo bodové střešní světlíky z hliníkové konstrukce s polykarbonátovou výplní, v případě bodových světlíků akrylátovou výplní Tvarové provedení světlíků může být obloukové, sedlové a shedové. Světlíky mohou být v pevném provedení nebo s otevíravými křídly oken pomocí elektropohonu.. Pro snížení požárního zatížení je možné do střechy instalovat systém RWA pro odvod tepla a kouře. Pro prosvětlení střešního pláště je možné využít systémovou prosvětlovací tvarovku v případě opláštění střechy trapézovým plechem nebo sendvičovým panelem. 

Schodiště. Je navrhováno individuálně dle účelu a způsobu využití objektu. Standardně jsou schodnice schodiště provedeny z válcovaného U-profilu a schodišťový stupeň je proveden z ohýbaného plechu. Schodišťový stupeň je následně vybetonován a opatřen podlahovou krytinou. Pro průmyslová a venkovní schodiště je pro schodišťový stupeň a mezipodesty schodiště využíváno žárově zinkovaných pororoštů.

Vnitřní schodiště pro stavby občanské vybavenosti jsou celodřevěná nebo ocelová s dřevěnými schodnicemi. 

Vnitřní příčky. Provedení vnitřních příček je závislé na způsobu a účelu použití a požadavků zákazníka. Vnitřní příčky mohou být provedeny z trapézových nebo sinusových plechů, sendvičových panelů, sádrokartonu, Ytongu apod. Vnitřní příčky mohou být v provedení oddělující, protipožární, nebo akustické. 

Technické zabezpečení budov. Stavby systému WAREX s nosnou ocelovou konstrukcí mohou být dodávány včetně silnoproudých a slaboproudých rozvodů, zabezpečovacího zařízení, televizního okruhu, sanitární techniky, rozvodů vody a odpadů, rozvodů plynu, vytápění objektu jak s elektrickým nebo plynovým kotlem, tak i elektrickými přímotopnými elektrickými panely. Vlastní provedení je závislé na přání zákazníka a je provedeno podle zpracovaného prováděcího projektu.

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
   +420 234 720 308
Generální dodávky a ocelové konstrukce
   +420 234 720 308
Obytné kontejnery
   +420 234 720 308
Výroba ocelové konstrukce
   +420 584 411 884; +420 731 663 536
Kontaktovat