Právní dodatek

Obsah katalogu a internetových stránek je duševním vlastnictvím společnosti WAREX spol. s r.o. a může s ním být nakládáno pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré zásahy do obsahu a podstaty internetových stránek či jakékoliv úpravy návrhů, kopírování i částečné komerční využití zobrazených údajů bez vědomí a souhlasu WAREX spol. s r.o. jsou považovány za hrubé porušení práv chráněných výše uvedeným autorským zákonem.

Osobní údaje získané v rámci přihlašovacích formulářů (příjmení, křestní jméno, e-mail atd.) jsou nezbytné pro vyřizování vašich žádostí a dotazů. Slouží společnosti WAREX spol. s r.o. k informativním účelům. Společnost se zavazuje, že jakékoli shromážděné údaje nepoužije ani částečně k jakýmkoli komerčním účelům, aniž by vás o této skutečnosti nejprve informovala. Tyto informace jsou důvěrné a uchovává je společnost WAREX spol. s r.o. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů máte právo přístupu a opravy jakýchkoli údajů, které se vás týkají, spojíte-li se s námi prostřednictvím našeho kontaktního formuláře v sekci Napište nám nebo na následující poštovní adrese: WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184, 155 21 Praha 5 - Zličín.

 

Rádi byste získali více informací?

Zadejte poptávku

Ředitelství společnosti
 +420 234 720 308
Kontejnery
 +420 234 720 308
Výměnné nástavby
 +420 584 401 154
Ocelové konstrukce
 +420 731 663 536
Kontaktovat